• mapa 1
  • mapa 2
  • 20180609_113003
  • 20180609_113006
  • 20180609_113013

Predaj 67 482 € celková cena - Pozemky

VÝHODNÁ INVESTÍCIA STAVEBNÝ POZEMOK V KALINKOVE.

Parcela reg. E 590 , k.ú. Kalinkovo

Výmera 978m2
Predava sa spoluvlastnicky podiel LV

Cena: 69eur/m2
UPI: výstavba RD

Už sa vykonávaju pozemkové úpravy v danom území, ktoré rozparcelujú územie – vznikne samostatná stavebná parcela a následne sa začnú budovať IS, treba rátať s doplatkom cca 25eur/m2

Stavebné pozemky s IS sa v tejto lokalite pohybujú v cene cca 125eur/m2

Odhadovaný zisk po spracovaní územia: cca 25 až 30eur/m2 spolu cca 50.000eur /odratal som aj podiel na prístupové cesty cca 16 až 20 % /

Dôvod predaja je potreba vyplatiť hypotéku

Vzdialenosť od Bratislavy 17km , 19 min. pri ideálnej premávke, po dobudovaní rýchlostnej komunikácie do Dunajskej Stredy v r. 2020 bude rýchle spojenie s Bratislavou.
Kontakt: Junger 0903 173 042 www.apreal.sk junger68@gmail.com

Video nehnuteľnosti
978m2 Kalinkovo 69eur/m2
Mapa umiestnenia nehnuteľnosti

Mohlo by vás tiež zaujímať