3106m2 BA-Karlová Ves,občianská vybavenosť

Predaj 1 € DOHODOU - Pozemky

Cena dohodou. Stavebný pozemok v územnom pláne určený na občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Podiel funkcie bývania povolený 30 percent z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby. Prevládajúce funkčne využitie predstavujú zariadenia administratívy, správy a riadenia a zariadenia na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia školstva, vedy a výskumu. Neprípustné funkcie sú rodinné domy, areály priemyselných podnikov. skladové areály.Povolená zastavanosť je 46 percent z výmery pozemku. IPP max 1,4 /IPP-index podlažných plôch udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere parcely/. Lokalita – Karlová Ves ul. Ilkovičová medzi vysokou školou a cintorínom. IS – vodovod, plyn, elektrina, kanalizácia v dosahu do 100m. Cena dohodou. Šírka pozemku 27m a dĺžka pozemku 116m. Kontakt: Junger 0903 173 042 www.apreal.sk , junger68@gmail.com

Mapa umiestnenia nehnuteľnosti

Mohlo by vás tiež zaujímať